Zarząd Fundacji:
Barbara Kubielas, Prezes
Hanna Cisło, Wiceprezes
Nina Wojtan – Wolf, Wiceprezes

Barbara Kubielas


Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego Instytutu Lingwistyki Stosowanej oraz studiów MBA w Instytucie nauk ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk.
Kierownik Administracji i ostatnio Główny Specjalista w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk (2003-2020). Tłumacz przysięgły języka niemieckiego Ministerstwa Skarbu Państwa (2002), tłumacz Ministerstwa Kultury i Sztuki (1976-1983), pracowała dla Redakcji Współpracy z Zagranicą Polskiego Radia i Telewizji Polskiej (1976).

Hanna Cisło

Absolwentka filologii germańskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Pracowała m.in. w TVP (Biuro Współpracy z Zagranicą, 1976-78), praca w redakcji Tygodnika „Solidarność” (1980-89), w redakcji miesięcznika „Uroda” (edycja niemiecka (1984-85), w kancelarii premiera Tadeusza Mazowieckiego (1989-1990), w Sejmie RP (1990-1991), praca w biurze korespondentów Telewizji Niemieckiej ARD (1991-2011).


Rada Fundacji
Anna Piechura – Gabryś, Przewodniczący Rady Fundacji
Władysława Czech – Matuszewska, członek Rady Fundacji
Ilina Sawicka, członek Rady Fundacji.
Aleksandra Traczyńska, członek Rady Fundacji.

Anna Piechura-Gabryś


Harfistka Teatru Wielkiego – Opery Narodowej od 1995 roku, od 1993 nauczycielka harfy w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia Nr 4 m. Karola Kurpińskiego w Warszawie oraz pedagog Uniwersytetu Fryderyka Chopina od 2017 roku.
Artystka ukończyła Akademią Muzyczną w Krakowie, uzyskując dyplom z wyróżnieniem. Uczestniczyła w licznych kursach mistrzowskich prowadzonych przez znakomitych profesorów harfistów takich jak: Susann McDonald, Kumiko Inoue, Helga Storck, Susann Mildonian, Erica Goodman.
Od 2011 roku z pomysłodawczynią panią Anną Sikorzak-Olek prowadzi unikatowy na skalę kraju dziecięcy zespół harfowy Wiktorska Harp Open, który skupia około dwudziestu harfistów.
Uczniowie Anny Piechury-Gabryś zdobywają nagrody i są laureatami międzynarodowych i krajowych konkursów harfowych.
Artystka uczestniczy także w realizacji programów i projektów edukacyjnych, takich jak:
Koncerty Dla Dzieci organizowane przez Filharmonię Narodową oraz Poranki Muzyczne odbywające się w Teatrze Wielkim Operze Narodowej.
Uczestniczyła w Festiwalu „Dni Harfy” (1997), oraz Polsko – Niemieckim Sympozjum Harfowym (2002).
Jako wykładowca brała udział w Sympozjum Metodycznym dla nauczycieli we Wrocławiu ( 2015), Konferencji Metodycznej zorganizowanych przez CENSA (2016), III Warszawskim Seminarium Harfowym na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina.
Wzięła udział w pracach jury podczas Ogólnopolskich Przesłuchaniach Harfowych w 2016 roku oraz Konkursie Centrum Edukacji Artystycznej w 2017 roku.
Dwukrotnie otrzymała nagrodę II stopnia od Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej.
Od 2016 roku prowadzi kursy harfowe w Krasnobrodzie na Roztoczu.
Była harfistką Teatru Muzycznego „Roma”, od wielu lat współpracuje z Orkiestrami m. in.: Filharmonią Narodową, Polskim Radiem, Sinfonią Varsovią nie tylko koncertując z tymi zespołami, ale również uczestnicząc w nagraniach.
Współpracowała również z wieloma orkiestrami filharmonicznymi i operowymi w Polsce.
Miała zaszczyt współpracować z najwybitniejszymi, światowej sławy dyrygentami m.in.: Jacekiem Kaspszykiem , Jerzym Maksymiukiem, Krzysztofem Pendereckim, Chikara Imamura, Jose Florencio-Junior, Grzegorzem Nowakiem, Jose Cura, Marc Minkowskim, Carlo Montanaro, Walerijem Giergijewem, Stefanem Solteszem, Patrickiem Fournillier.
Brała udział w prestiżowych festiwalach w takich jak: Wielkanocny Festiwal Beethovenowski, Warszawska Jesień, Folie Journee, Strefa Ciszy, XII Łańcuch im. Witolda Lutosławskiego, Chopin i Jego Europa, XXIV Międzynarodowy Festiwal Organowy w Leżajsku, II Festiwal im. I.J Paderewskiego, IX Ełckie Koncerty Muzyki Organowej i Kameralnej oraz Festiwal Organowy w Krasnobrodzie.
Oprócz działalności orkiestrowej pedagogicznej artystka występuje jako solistka oraz kameralistka w dwóch założonych przez siebie zespołach: Dolce Duo od 1997 roku i Trio Impresja od 2006 roku.
Zagrała koncerty dla Najwyższych Głów Państwowych.

Władysława Czech-Matuszewska
Absolwentka Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoły Głównej Handlowej), Podyplomowego Studium Dziennikarstwa na UW oraz Podyplomowego Studium Edytorstwa Współczesnego na UKSW. Asystent w SGPiS oraz wykładowca w Wyższej Szkole Zarządzania – The Polish Open University. Redaktor merytoryczny, a następnie kierownik Redakcji Ekonomii w Państwowym Wydawnictwie Naukowym, redaktor i sekretarz redakcji „Gospodarka Planowa” w Państwowym Wydawnictwie Ekonomicznym, a także redaktor językowy kwartalnika „Studia Ekonomiczne” wydawanego przez INE PAN oraz wielu publikacji i dokumentów rządowych (Instytut Rozwoju i Studiów Strategicznych, Rządowa Rada Ludnościowa) o szeroko pojętej tematyce społeczno-ekonomicznej. Obecnie na emeryturze.

Ilina Sawicka


Harfistka, dyrygentka chóralna, pedagog i animator kultury

Urodziła się w Warszawie. Absolwentka Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina (UMFC) w Warszawie – specjalności dyrygentura chóralna (2011) i gra na harfie (2013) oraz studiów podyplomowych Marketing Kultury na Uniwersytecie Warszawskim. W 2019 uzyskała tytuł doktora sztuki.
Dyrygenturę studiowała pod kierunkiem prof. Ewy Marchwickiej, a harfę w klasie prof. Urszuli Mazurek. Stypendystka programu Erasmus (Konserwatorium Muzyczne w Sewilli). Wiedzę wokalną poszerzała w klasie prof. Grażyny Jędras (Szkoła Muzyczna im. J. Elsnera).
Jako dyrygent obecnie współpracuje z Chórem Amici Canentes oraz Zespołem Pieśni i Tańca Szkoły Głównej Handlowej. Oba zespoły prowadzi wraz ze swoim bratem Jerzym Sawickim. Współpracowała także z Chórem Warszawskim, Chórem Wydziału V UMFC, Chórem Młodzieżowym The British School oraz Chórem Parafialnym w Stanisławowie Pierwszym.
Jako harfistka gra solowo, kameralnie i jako muzyk orkiestrowy. Na stałe jest członkiem dwóch duetów: z bratem Jerzym Sawickim (altówka i harfa) i z Canem Kehri (wiolonczela i harfa). Współtworzyła zespoły muzyki dawnej i tradycyjnej: Alta i Revival.
Jako dyrygent i harfistka zajmuje się promowaniem muzyki chóralno-harfowej m.in. poprzez Warsztaty Chóralne Ad Hoc na UMFC.
Jej pasją jest również przekazywanie tajników gry na harfie (Szkoła Muzyczna w Sulejówku, w Wesołej). Promuje muzykę klasyczną pisząc w magazynie „Presto”. Hobbistycznie interesuje się aktorstwem (amatorski teatr „Łazienki”) oraz tańcem ludowym (stylizowanym i niestylizowanym).

Aleksandra Traczyńska


Aleksandra Traczyńska urodziła się w Warszawie w 1995 roku. W 2019 roku ukończyła z wyróżnieniem studia na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie harfy dr hab. Zuzanny Elster, uzyskując tytuł magistra sztuki. W tym samym roku ukończyła również studia licencjackie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na kierunku Kulturoznawstwo w specjalności Menedżer Kultury. Obecnie jest studentką Szkoły Doktorskiej UMFC, gdzie zajmuje się zagadnieniem performatywności w muzyce harfowej przełomu XX i XXI wieku. Od stycznia 2020 roku jest zatrudniona na stanowisku Artysta Muzyk Orkiestrowy Harfista w Polskiej Orkiestrze Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa. Jako muzyk orkiestrowy współpracuje również z takimi orkiestrami jak Sinfonia Varsovia czy Polska Filharmonia Bałtycka w Gdańsku. Koncertuje także jako solistka i kameralistka m.in. w Sali Koncertowej UMFC, Sali Kameralnej FN, Studio Koncertowym Polskiego Radia, siedzibie Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego w Warszawie a także na scenach muzycznych innych Polskich miast. Od 2019 roku na stałe współpracuje z orkiestrą kameralną Chain Ensemble, wykonującą dzieła przełomu XX i XXI wieku. Regularnie koncertuje także w zespole wokalistki Anny Jurksztowicz oraz w orkiestrze JIMEK Symphonix.