Zarząd Fundacji:
Barbara Kubielas, Prezes
Hanna Cisło, Wiceprezes
Nina Wojtan – Wolf, Wiceprezes
Rada Fundacji
Anna Piechura – Gabryś, Przewodniczący Rady Fundacji
Władysława Czech – Matuszewska, członek Rady Fundacji
Bożena Garus-Hockuba, członek Rady Fundacji.